Teaterföreningen Arnljotspelen

Välkommen att uppleva eller delta i en jämtländsk klassiker!

Teaterföreningen Arnljotspelen är amatörteaterförening som har som sitt främsta syfte att varje sommar uppföra Wilhelm Peterson-Bergers vikingadrama Arnljot. Föreningen vänder sig till alla som är intresserade av att delta i en teaterproduktion. Det krävs inga förkunskaper och det finns inga inträdeskrav. Alla som vill vara med är välkomna – ung som gammal – vare sig man vill stå på scen eller finnas med på någon annan plats i produktionen. Allt under ledning av en professionell regissör och glada föreningsmedlemmar.

Sedan 1935, då kompositören Wilhelm Peterson-Berger omskapade operan Arnljot till ett taldrama, så har Arnljotspelen uppförts på Arnljotlägden av entusiastiska medlemmar. Arnljotspelen innehåller fortfarande musiken skriven av Wilhelm Peterson-Berger, och varje års uppsättning skiljer sig från sina föregångare både i tempo, inriktning och aktörer.

Vikingadramat Arnljot, som i original omfattar tre akter, hämtar sin inspiration från historiske Arnljot Gelline i Snorre Sturlassons saga om den norske konungen Olav II Haraldsson – den helige. Dramat utspelar sig i  brytningstiden mellan kristendom och hedendom runt 1025-talet och då gjorde både norska och svenska kungar anspråk på Jämtland.

Teaterföreningen Arnljotspelen håller till på den fantastiska utomhusscenen på Arnljotlägden på vägen mot Frösö Park. Närmaste grannen är Frösö Kyrka och i området finns även Wilhelm Peterson-Bergers hem Sommarhagen.