Teaterföreningen Arnljotspelen

Välkommen att uppleva eller delta i en jämtländsk klassiker!

Teaterföreningen Arnljotspelen har som sitt främsta syfte att varje sommar uppföra Wilhelm Peterson-Bergers vikingadrama Arnljot. Föreningen vänder sig till alla som är intresserade av att delta i en teaterproduktion. Det krävs inga förkunskaper och finns inga inträdeskrav. Alla som vill vara med är välkomna – ung som gammal – vare sig man vill stå på scen eller finnas med på någon annan plats i produktionen. Allt under ledning av en professionell regissör och glada föreningsmedlemmar.

Sedan 1935, då kompositören Wilhelm Peterson-Berger arbetade om operan Arnljot till ett taldrama har Arnljotspelen uppförts på Arnljotlägden av entusiastiska medlemmar. Arnljotspelen innehåller fortfarande musiken skriven av Wilhelm Peterson-Berger, och varje års uppsättning skiljer sig från sina föregångare i tolkning, tempo och aktörer.

Vikingadramat Arnljot, som i original omfattar tre akter, hämtar sin inspiration från historiske Arnljot Gelline i Snorre Sturlassons saga om den norske konungen Olav II Haraldsson – den helige. Dramat utspelar sig i  brytningstiden mellan kristendom och hedendom runt 1025-talet då både norska och svenska kungar gjorde anspråk på Jämtland.

Teaterföreningen Arnljotspelen håller till på den fantastiska utomhusscenen på Arnljotlägden på vägen mot Frösö Park. Närmaste grannen är Frösö kyrka och i området finns även Wilhelm Peterson-Bergers hem Sommarhagen.