Teaterföreningen Arnljotspelen

Välkommen att uppleva eller delta i en jämtländsk klassiker!

Teaterföreningen Arnljotspelen är amatörteaterförening som har som sitt främsta syfte att varje sommar uppföra Wilhelm Peterson-Bergers vikingadrama Arnljot. Föreningen vänder sig till alla som är intresserade av att delta i en teaterproduktion. Det krävs inga förkunskaper och det finns inga inträdeskrav. Alla som vill vara med är välkomna – ung som gammal – vare sig man vill stå på scen eller finnas med på någon annan plats i produktionen. Allt under ledning av en professionell regissör och glada föreningsmedlemmar.

Sedan 1935, då kompositören Wilhelm Peterson-Berger omskapade operan Arnljot, har Arnljotspelen uppförts på denna natursköna scen, av entusiastiska medlemmar. Spelen innehåller fortfarande musiken skriven av PB, och varje års uppsättning skiljer sig från sina föregångare både i tempo, inriktning och aktörer.

Vikingadramat Arnljot, som i original omfattar tre akter, hämtar sin inspiration från historiske Arnljot Gelline i Snorre Sturlassons saga om den norske konungen Olav II Haraldsson – den helige. Dramat utspelar sig i den betydelsefulla brytningstiden mellan kristendom och hedendom, då både norska och svenska kungar gjorde anspråk på Jämtland.