Hjälp Arnljotspelen nå nya höjder!

Till 80-årsjubilaret vill vi höja spelen till en helt ny nivå! Vill du som privatperson eller företag hjälpa oss att nå dit? Hör av er till pru@arnljot.se för att veta hur just du kan stötta oss!

Bli stödmedlem!
Ett stödmedlemskap kostar 200 kr, är giltigt 1 år och ger tillträde till alla föreställningar! Utöver det får du information om vad om händer i föreningen, medlemstidningen Arnljot-tidender och inbjudan till årsmöten, träffar och festligheter. Stödmedlemskapet betalas till Plusgiro 50 30 51–5. Skicka sedan ett mail med kontaktuppgifter till ordf@arnljot.se.