Spelet

Akt I: Frösötinget, juni år 1025

Arnljot har återvänt till Jämtland efter fem års vikingafärder i österled. Han finner sin släkt vanärad och sin trolovade Gunhild gift med en annan. Tillsammans med Sigurd i Slandrom har Arnljots mor, Unn, smitt planer om att Jämtland ska bli ett fritt och självständigt rike under Arnljots ledning. Tinget församlas, där Arnljot förväntas få upprättelse och bli vald till Jämtlands konung. Arnljot bryter tingsfriden genom att dräpa sin rival Gudfast. För detta brott döms han fredlös och tvingas fly ut i vildmarken.

Unn. Foto: Erik Hessel

Akt II: Fem år senare vid Järpströmmen

Arnljot lever i vildmarken tillsammans med sameflickan Vaino. Han är ständigt hotad till livet, dels av jämtarna, som söker hämnd, och dels av nåjden Ubma, som vill finna hans gömda skatter. Här genomgår han en själslig kris som leder till omvändelse.

Vaino & Arnljot. Foto: Erik Hessel

Akt III: Stiklestad 20 juni 1030

Den avsatte norske konungen Olav har efter flera år i landsflykt samlat en här för att erövra och med våld kristna Norge. Arnljot ansluter sig till honom och kämpar vid hans sida. Efter en ödesdiger strid mot bondehären återförenas han slutligen med sin älskade Gunhild.

Slaget vid Stiklestad. Foto: Erik Hessel