Schema för Ensambleträff 2-3 maj

Nu har vi spikat datum för årets vårträff och det blir 2-3/5. Vi kommer att hålla till i Tingssalen på Gamla Tingshuset. Vi kommer bland annat att få träffa och lära känna vår nya regissör och våra nya talroller.

Hålltider:
Lördag
11-13 Information, presentation, aktiviteter
13-14 Lunch
14-16.30 Forts
16.30-17 Träff regissör och särskilda befattningshavare
Ca 18 Middag på staden för dom som vill

Söndag
09.30 Träff regissör och styrelse
10.15 Träff regissör och talroller
13-14 Avrundning/sammanfattning