Den nya dag uppgången är

Så här på höst och vinterkanten håller vi alla på att arbeta för fullt med nästa års produktion av Arnljotspelen.