Inkomna motioner för 2016 års Årsmöte

Hej alla medlemmar,

Motioner som har inkommit till styrelsen för 2016 års årsmöte hittar ni på:
Teaterföreningen -> För Medlemmar -> Inkomna Motioner 2016
så ni hinner läsa dessa och fundera på förslagen innan årsmötet.