Teaterföreningen

Vi har vårt säte på Frösön i Jämtland, och har som främsta syfte att uppföra Wilhelm Peterson-Bergers vikingadrama Arnljot. Föreningen bildades 1937 under namnet ”Amatörföreningen Frösöspelen” på initiativ av Wilhelm Peterson-Berger. 1989 ändrades namnet till nuvarande ”Teaterföreningen Arnljotspelen”. Föreningen har cirka 100 medlemmar. Enligt Wilhelm Peterson-Bergers önskemål framförs dramat till större delen av amatörer och allt arbete inom föreningen sker ideellt.

Här kan du ta del av Teaterföreningen Arnljotspelens stadgar.