Audition

Skärmavbild 2015-02-11 kl. 11.54.54 2

Nu är det dags för årets första audition. De som är intresserade av att vara talrollsinnehavare i 2015 års uppsättning är välkomna att provspela 15/2 mellan kl. 12.00 – 16.00 i Bio Reginas gamla lokaler vid Gamla Tingshuset, Samuel Permansgata 13.

Vi önskar att du har en text att läsa upp för oss. Du får gärna välja en egen text, men har du ingen i åtanke finns några exempel från pjäsen längst ner i inlägget.

De roller som är aktuella för nya innehavare är:

Arnljot är huvudrollen och pjäsens protagonist. Arnljot är aspirant för konungatronen i Jämtland med tvingas fly efter att ha dräpt sin rival. Till rollen söker vi en man i ungefärlig ålder 25-40. Rollen är fysiskt krävande och innehavaren skall kunna genomföra flertalet slagsmålsscener med konsultation av vår stagefighting-ledare.

Gunhild är pjäsens andra huvudroll och före detta trolovad till Arnljot samt trolovad till denne rival Gudfast som Arnljot dödar. Till rollen söker vi en kvinna i ungefärlig ålder 20-35 år.

Sigurd är Arnljots barndomsvän och djupt engagerad  i frågan om Jämtlands självständighet och tillsättandet av Arnljot som konung. Orginalmanus beskriver Sigurd som en ”ljus och livlig 30-åring”. Vi söker en man i åldern 25-35 år.

Gudfast är det närmaste pjäsen har en personlig antagonist. Han är, tillsammans med sin svärfar, Arnljots rival i tillträdet till tronen. Arnljot dräper Gudfast under tinget i pjäsens första akt. Till rollen söker vi en man i ungefärlig ålder 20-45 år.

Unn är Arnljots mor och är, liksom Sigurd, mycket benägen om att se sin son som Jämtlands konung. Till rollen söker vi en kvinna i ungefärlig ålder från 35 år och uppåt.

Sigvald är Gudfast bror som sätter efter Arnljot för att söka hämnd för mordet. Till rollen söker vi en man i ungefärlig ålder 17-35 år. Rollen är fysiskt krävande och innehavaren skall kunna genomföra slagsmålsscener med konsultation av vår stagefighting-ledare.

Bård är en av Jämtlands hersar som infinner sig vid tinget där Arnljot dräper Gudfast. Till rollen söker vi en man i ungefärlig ålder 20 år och uppåt.

Östmund är Gunhilds far och Gudfasts svärfar. Han har har haft överenskommelser med Arnljots far som han bryter när han aspirerar på tronen i Jämtland. Till rollen söker vi en man i ungefärlig ålder 35 år och uppåt.

Jämte är i detta fall en namnlös karaktär som följer och hjälper i Sigvald i hans jakt efter hämnd på Arnljot. Till rollen söker vi en person i ungefärlig ålder 17 år och uppåt. Rollen är fysiskt krävande och innehavaren skall kunna genomföra slagsmålsscener med konsultation av vår stagefighting-ledare.

Göka-Tore, tillsammans med sin bror Åflo-Faste, lär känna Arnljot i hans flykt på fjället. Till rollen söker vi en person i ungefärlig ålder 20 år och uppåt. Rollen är fysiskt krävande och innehavaren skall kunna genomföra slagsmålsscener med konsultation av vår stagefighting-ledare.

Åflo-Faste, tillsammans med sin bros Göka-Tore, lär känna Arnljot i hans flykt på fjället. Till rollen söker vi en person i ungefärlig ålder 20 år och uppåt. Rollen är fysiskt krävande och innehavaren skall kunna genomföra slagsmålsscener med konsultation av vår stagefighting-ledare.

Torar är lagman vid tinget där Arnljot dräper Gudfast. Till rollen söker vi en man i ungefärlig ålder 30 år och uppåt.

EXEMPEL PÅ AUDITIONTEXT:

1.
Alltjämt de mäktiga fjäll sig välva högt över solglänsta sund och skogar, som gamla slumrande ättehögar, så sagoblå. Alltjämt den isklara Storsjön gungar den blanka, skumprydda böljebarmen mot strandens torva, som långsamt stiger till ås. Hit har jag längtat. Det skalv i bröstet var gång jag följde med blicken svalornas väg om våren,var gång jag mindes, hur luften blånar i jämtars land. Hur långt jag for, hur än livet lyste i söderns glammande rosengårdar, tillbaka manade ständigt hjärtat till nordanlandet med vita vintrar, till fjällens flyktiga fagra somrar med sus av grönskan i djupa dalar och tungsint dånande forsar, med glans av älvar och vildmarkssjöar i soligt fjärran – Hur långt jag for, här är målet! Du stolta hembygd, som lik en hägring band syn och sinne och dröm och tanke på alla vikingens vägar! Väl frodas sveket kring dina tegar och vankelmod i ditt västanväder, men du – du svek mig dock ej! Blott större, skönare nu jag ser dig i unga sommarens milda solprakt. Med björklövsdoft du mig hälsar och vattnets glitter och brus! De blåa skogarnas tusen toppar mig vinka – vinka! Jag hör som sång hur de susa. – Den sången binder!- Ja nu jag vet: I detta land vill jag leva! På denna jord vill mitt värv jag söka, mitt öde fresta, min ära vinna. –i denna jord vill en gång jag sänkas till hjältero! 

2.
Sökare av rollen – Låt mig se dina sår! Ja, pilens udd sitter kvar. När den drages ut – Motspelare – så dör jag
Sökare av rollen – Arnljot, hav misskund! Lämna mig ej att förtäras av ånger i livslångt elände! Säg att du glömt mitt svek!
Motspelare – Sade jag ej så i skogen?
Sökare av rollen – Säg det ännu en gång! O, jag har sonat! Från den stund du stod för min syn som jämtarnas hövding, har ångern sönderslitit min själ som med glödgande järn. Fredlös blev jag som du: jag mindes min ungdomslycka. Min kärlek valde den ädlaste, och jag – förrådde min kärlek. Men den dog icke. Den lever, lever! Arnljot glöm!

3.
Knappast åttio vintrar har gått, sedan Jämtland var fritt och rådde sig själv.Ej gavs då skatt till främmande kungar. Att vi sedan nöjdes med träldom, först under Norge, så under Svitiod, det har jag aldrig förstått. Skyddat av skogar, myrar och fjäll är detta landet svårt att härja och lätt att värja. Stridbart folk finns här i mängd och mer kan vinnas för gods. Därför råder jag nu: gör slut på all tvist om till vad rike vi höra! Låt oss vägra all utländsk gärd, vem som än månde kräva den, och ta tillbaka vår forna frihet och välja en hövding för hela landet, en konung som leder vår kamp, om det gäller att freda hembygd och härd!

4. 
Ung och båld den bruna
havsörn breder vingarna ut och svingar
luftens åror lätt och eldigt
över havets svarta gravar.
Vida svävar han och söker
seger-rov för hjältemodet,
vågar mycket, vinner mera,
vänder så mot hemmets stränder.

Väl mött på söndag /
Konstnärliga Rådet